NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-ŞAİRNABİ)

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Şairnabi Mahallesi ada no:993 parsel no:20'de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2019 tarih ve 480 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/12/2019

Eklenme Tarihi: 02.12.2019 16:51

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı