Aralık Ayı Meclis Kararları

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   ARALIK-2019 MECLİS KARARLARI ÖZETİ
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL Başkanlığında 09.12.2019 tarihinde, 1. Birleşimde Aralık Ayı Gündemi oluşturulmuş olup;  herhangi bir karar alınmamıştır.
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 10.12.2019 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
482 Nolu Karar: Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan (AGRICITIES)  Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne Asil Üye olarak Celal AKIL ve Mehmet BAŞAK, Yedek Üye olarak Ali SAMAR’ın temsil etmesinin kabulüne,
 
 483 Nolu Karar: Halfeti ilçesi sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi, Bıçakçı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi ile Halilurrahman-Balıklıgöl Eyyüp Peygamber Turizm Yolu Projeleri için toplam 38 Milyon TL kredinin İlbank A.Ş. üzerinden kullanılması, bunun için gerekli başvuruları yapmak, protokol ve sözleşme gibi her türlü bürokratik iş ve işlemleri yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesi, iş ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının yetkilendirilmesinin kabulüne,
 
 484 Nolu Karar: Şanlıurfa’nın geleceği adına “Yaşayan  Tarih, Dönüşen Şehir” anlayışı etrafında alt ve üst yapısı ile kaliteli modern yaşamın tarihsel ve kültürel bağlarından kopmadan yeni bir kent kurulması amacı doğrultusunda; daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8685 sayılı kararı ile Aşık Öğütçü – Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına ilave olarak ekli krokide koordinatları ile verilen 453 ha alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi hükümlerine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili konunun incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
485 Nolu Karar: İlimiz sınırları içinde il merkezinden-ilçeye, ilçeden ilçeye yolcu taşımacılığı yapan araçları kayıt altına alarak disipline etmek, korsan taşımacılığı önlemek amacıyla, hali hazırda “Ş1”izin Belgesi ile yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahiplerinden kooperatifler bünyesinde çeşitli nedenlerle kayıt dışı el değiştirmiş olan yetki belgelerinin kayıt altına alınmasında kamu menfaati olduğundan, trafik düzeni ve arz /talep dengesi cihetinde güzergahlarda çalışan araç sayısında artırma/eksiltme olmadığından,UKOME komisyonu tarafından uygun görülen/görülecek kullanım hakkı devirlerinin, devredene ait güzergahdaki tüm hak ve yetki belgesinin iptali, devralana yetki belgesinin yeni tahsis olarak düzenlenmesi ve ilgi (b) Meclis kararı ile belirlenen 8.000 TL.ücret karşılığında (1 peşin,takip eden aylarda diğer taksitlerin alınması) 10 yıllığına çalışma ruhsatı verilmesi kararının, tahsil etmede sıkıntılar yaşandığından 5.000 TL peşin olarak değiştirilmesi, talep edilmesi halinde UKOME komisyonu tarafından uygun görülenlere 10 yıllığına “Ş2” yetki belgesi tahsis ücretinin 2.000 TL peşin olarak görüşülmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
486  Nolu Karar:  Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 300 araçlık Otoparkın, Marinanın ve Teknelerin işletilmesi, denetimi ve kontrolü Halfeti Belediyesine 5(Beş) yıllığına devredilmesi işletilmesi işi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 11.12.2019 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır
 
487 Nolu Karar İlimizde kültür ve sanat etkinliklerin artırılması ile ilgili konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
488  Nolu Karar: İlimizde kırsal kalkınmanın önemi ve durumu ile ilgili konunun Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin  kabulüne,
 
489 Nolu Karar:  Tarlalarda kullanılan kimyasal ilaçların toprağa olumsuz etkileri ile ilgili konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
490 Nolu Karar: Çöp toplama, biriktirme, imha şekillerinin sağlık açısından zararlarıile ilgili konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
491 Nolu Karar: Barajların kalkınmadaki rolü ve önemi ile ilgili konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
492 Nolu Karar: İlimizde turizmin gelişmesi için turizmdeki zayıf yönlerin bulunması ile ilgili konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
493 Nolu Karar: İlimizde bulunan Harran Üniversitesi, Karaköprü Ağız ve Diş Hastanesi ve Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine önemli noktalardan direk hat seferlerinin olabilmesi ile ilgili konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
494 Nolu Karar: Sporun başta gençler olmak üzere tüm bireyler üzerindeki etkileri ile ilgili konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
495 Nolu Karar: İlimizde resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm alanlarda engelli vatandaşlarımızın rahat hareket edebilmeleri için yapılması gerekenler ile ilgili konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
496 Nolu Karar: İlimiz ve İlçelerimizde bulunan caddelerin güzelleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili konunun Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
497 Nolu Karar: Okul öncesi eğitimin çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri ile ilgili konunun Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
498 Nolu Karar: İlimizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Ülkemizdeki dağılımları ve ilimize nüfusu fazla olan Suriyeli Mültecilerden dolayı yapılması gereken çalışmalar ile ilgili konunun Göç ve Mülteci Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
 
499 Nolu Karar: Masterchef programını iki yıldır sunan ve Almanya, Fransa, Katar, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmış olan Mehmet YALÇINKAYA’ya Fahri Hemşehrilik verilmesi ile ilgili konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin  kabulüne,
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 12.12.2019 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
500 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Ada no:190 Parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz ve çevresi üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Meclis Kararının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek sadece 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
 
501 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi ada no:2792 parsel no:7’de kayıtlı taşınmazın Kuzeyindeki Park Alanının 14.21 m2’lik kısmında Trafo Tesisi yapılması amacıyla hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyuşmadığı ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili Yönetmeliği olan Mekansal Planlar yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 2. ve 3. fıkrasında belirtilen hükümlere uymadığından teklifin plan öncesi duruma dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,
 
502 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 331 ada 4 parsel numaralı mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
 
503 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi 2421 Ada 12Parsel numaralı taşınmazın “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.12.2019 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
504 Nolu Karar: İlimiz sınırları içinde il merkezinden-ilçeye, ilçeden ilçeye yolcu taşımacılığı yapan araçları kayıt altına alarak disipline etmek, korsan taşımacılığı önlemek amacıyla, hali hazırda “Ş1” izin Belgesi ile yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahiplerinden kooperatifler bünyesinde çeşitli nedenlerle kayıt dışı el değiştirmiş olan yetki belgelerinin kayıt altına alınmasında kamu menfaati olduğundan, trafik düzeni ve arz /talep dengesi cihetinde güzergahlarda çalışan araç sayısında artırma/eksiltme olmadığından, UKOME komisyonu tarafından uygun görülen/görülecek kullanım hakkı devirlerinin, devredene ait güzergahdaki tüm hak ve yetki belgesinin iptali, devralana yetki belgesinin yeni tahsis olarak düzenlenmesi ve ilgi (b) Meclis kararı ile belirlenen 8.000 TL. ücret karşılığında (1 peşin, takip eden aylarda diğer taksitlerin alınması) 10 yıllığına çalışma ruhsatı verilmesi kararının, tahsil etmede sıkıntılar yaşandığından 5.000 TL peşin olarak değiştirilmesi, talep edilmesi halinde UKOME komisyonu tarafından uygun görülenlere 10 yıllığına “Ş2” yetki belgesi tahsis ücretinin 1.000 TL peşin olmasının kabulüne,
 
505 Nolu Karar: Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler çerçevesince kurumumuz emrinde görev yapan memur personellerin yukarıdaki tabloda eklenmek ve kaldırılmak istenen Norm Kadro Cetvelleri’nin İptali ve İhdas edilmesinin kabulüne,
506 Nolu Karar: Gençlik Meclisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Genel Gerekçe
 Mevcut yönetmelikteki hükümlerin STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının yeni kurulması nedeniyle değişen ve gelişen görev alanı içerisinde yaptığı faaliyetleri kapsamadığı görev çakışmasına neden olduğu tespit edildiğinden yeniden yapılanmaya uygun olarak revize edilmeye ihtiyaç duyulmuştur.
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin Gençlik Meclisi Bütçesi başlıklı 14. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Buna göre;
Gençlik Meclisi Bütçesi
MADDE 14- “Gençlik Meclisi toplantı ve çalışmalarında, sekretarya ve idari işlemler STK Koordinasyon Şube Müdürlüğünce yürütülür. Gençlik Meclisi’nin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültürel, spor, eğitim vb. etkinlik ve faaliyetleri için gerekli maddi destek, Şanlıurfa Büyük Şehir belediyesi STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının, STK Koordinasyon Şube Müdürlüğünün bütçesinden ayrılan ödenekten karşılanacaktır.”Maddesinin şeklinde olmasının kabulüne,
507 Nolu Karar: Belediye Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Genel Gerekçe
Mevcut yönetmelikteki hükümlerin STK ve Muhtarlık İşleri daire başkanlığının yeni kurulması nedeniyle değişen görev alanı içerisinde yaptığı faaliyetleri kapsamadığı görev  çakışmasına neden olduğu tespit edildiğinden yeniden yapılanmaya uygun olarak revize edilmeye ihtiyaç duyulmuştur.
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin 132/B maddesinde n bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiştir; 
Buna göre;
o) Daire Başkanlığının ve STK Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Gençlik Meclisi, Kent Konseyi, yasal olarak belediyeye bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarının idari, mali ve seçim süreçlerinin yürütmek Bendinin eklenmesinin kabulüne,
 
508 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
509 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
510 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
511 Nolu Karar: Kadın Erkek Eşitliği vr Aile Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
512 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
513 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
514 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
515 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,
 
516 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
517 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
518 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 
519 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi, Menzil (Güneren) Mahallesi Ada No: 195 Parsel No 10’da kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
 
520 Nolu Karar: Şanlıurfa'nın geleceği adına "Yaşayan Tarih, Dönüşen Şehir" anlayışı etrafında alt ve üstyapısı ile kaliteli modern yaşamın tarihsel ve kültürel bağlarından kopmadan yeni bir kent kurulması amacı doğrultusunda; daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8685 sayılı kararı ile Aşık Öğütçü - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına ilave olarak ekli krokide koordinatları ile verilen 453 ha alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi hükümlerine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesinin kabulüne,
 
Karar verilmiştir.
 
        Ocak Ayı Meclis Toplantısı 13/01/2020 'de saat 14.00'da yapılacaktır.
 
 
İLGİLİLERE    DUYRULUR
Eklenme Tarihi: 23.12.2019 09:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı