NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (EYYÜBİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan  Balıklıgöl-Hz. Eyüp Peygamber Makamı Arası Kültür Yolu İmar planında   hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı  Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikli teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 232 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.12.2019 tarih ve 5144 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı Uygulama imar planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/12/2019

Eklenme Tarihi: 23.12.2019 10:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı