NAZIM İMAR PLANI (EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Ada no:5927 parsel no:2 ve 3 nolu taşınmazlarda kayıtlı ve mevcut imar planında "Sosyo-Kültürel Tesis alanı" ve "Üniversite Alanı" olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 337 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur.13/01/2020

Eklenme Tarihi: 13.01.2020 11:19

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı