Iğdır İl Özel İDaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden Duyuru

İdaremiz makine parkına ait ekli ilan metninde belirtilen araçlar idaremizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

Detaylı Bilgiyi İndirmek İçin Tıklayın

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı