Encümen Üyeleri

ENCÜMEN ÜYELERİ

 

Av. Nihat ÇİFTÇİ
BŞ.Belediye Başkanı

Abdülkadir AÇAR
Genel Sekreter

Ahmet BOĞA Mehmet YÜZÜCÜ Ali Zülfikar İZOL Aydın YENER Ahmet KAYTAN
Enc. Üyesi Enc. Üyesi Enc. Üyesi Enc. Üyesi Enc. Üyesi

 

Bekir ENGÜL Mehmet BİÇEN Yahya ÜRÜN Nezir ÇELİK
Yazı İşl. ve Kar. D. Bşk Mali Hiz. D. Bşk. Emlak ve İstimlak D. Bşk İmar ve Şeh. D.Bşk.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2017 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı